• Trạm Trích Dẫn
"Nếu bạn đưa một ý tưởng hay cho một đội xoàng xĩnh, họ sẽ phá hỏng nó;...
39,125 | 20.06.2016