Cống hiến xã hội

Đây chính là lời mở đầu của nhà hoạt động thư viện Nguyễn Quang Thạch cho cuốn sách "Những bước chân hy vọng" vừa ra mắt của anh.
26.06.2023
Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Giáo dục học tại Đại học tổng hợp Sư phạm Moscow (Nga), TS Nguyễn Thụy Anh đã trở về Việt Nam mở CLB đọc...
11.03.2023
Ở lĩnh vực sách vở, học giả Đào Duy Anh từng được dân Huế biết tiếng là có tủ sách lớn, và ông cũng là người chủ trương, tiến hành xuất bản tủ...
11.07.2022
Với Đại học Apple, Steve Jobs mong muốn khái quát hóa...
22.02.2022
Trong quý 1 năm 2019, Book Hunter đã cho ra mắt Tủ sách Kiến tạo và lựa chọn cuốn sách “Chiến thắng của đô thị: Thịnh vượng, thông minh, xanh, lành mạnh,...
17.04.2019