Văn hóa đọc

Ông Vũ Trọng Đại cho rằng sách kiến thức nền tảng là hạt nhân của tri thức nên cần có một chương trình thiết yếu mang tầm quốc gia.
07.10.2021
Trước bước chuyển của xã hội và tác động của Covid-19, độc giả có nhu cầu đọc để tăng hiểu biết, áp dụng vào cuộc sống. Điều đó khiến sách phi...
08.09.2021
Khi được hỏi tại sao thích đọc sách giấy hơn sách...
21.07.2021
Sắp xếp thời gian vui chơi và học tập cùng trẻ tại nhà, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 là một thách thức không nhỏ...
21.07.2021
Bên cạnh các thư viện hay dự án cộng đồng đọc sách...
16.07.2021
Nằm giữa mặt đường Bà Triệu xa xỉ với cơ man các thương hiệu nổi tiếng có một “thư viện già” đã hơn 40 năm tuổi đời với “gã Dư ngông” bán...
15.07.2021
Biết ngoại ngữ vốn là một lợi thế, bởi nó giúp...
15.07.2021
Bên cạnh việc hướng đến hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, các cuộc thi, sân chơi về đọc sách...
12.07.2021