Tuyển tập

“Trong cuộc khảo sát của Deloitte Global năm 2022, 40% Gen Z (19-24 tuổi) và 24% Millennial (28-39 tuổi) muốn rời bỏ công việc trong vòng hai năm qua. Deloitte cho rằng...
03.02.2023
Thái độ và cảm xúc chi phối cuộc sống hàng ngày của...
03.02.2023
Top 12 cuốn sách sau đây, những người quan tâm có thể tìm thấy mọi lời khuyên quý giá từ tài chính, xây dựng đội ngũ đến các lý thuyết kinh doanh khác...
03.02.2023
“Bài học lớn nhất tôi học được trong năm qua là gì? Đó là: Tập trung, tập trung và tập trung (Focus, Focus and Focus): cả về mặt quản lý công ty và phát...
03.02.2023
Năm mới tới, ai cũng muốn có những khởi đầu mới, những điều tốt để cuộc sống ngày một tốt hơn. Nhưng nếu bạn muốn tạo lập những thói quen tốt...
03.02.2023
“Sự quyến rũ của lịch sử và bài học bí ẩn mà nó cho ta chính là điều này: thời đại nối thời đại trôi qua, chẳng gì thay đổi nhưng không gì giống...
17.01.2023
Thuật ngữ "Địa-chính trị" đã xuất hiện từ đầu...
17.01.2023
Chính trị, theo nghĩa rộng nhất của nó, là không gian tổ chức cuộc sống chung của con người diễn ra trong khu vực công cộng (Hannah Adrendt). Kể từ khi con...
17.01.2023