Phát triển bản thân

Đàm phán không chỉ là một kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh mà còn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất kể ai cũng cần đàm phán, thương...
10.07.2023
Những cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn ra và đánh bại mọi mưu hèn kế bẩn nơi công sở để trước tiên là sống sót, sau đó là vui sống với lựa chọn nơi...
14.04.2020
25 cuốn sách này có thể giúp bạn thay đổi tư duy, cách sống; thậm chí thay đổi cuộc đời bạn sau giai đoạn khủng hoảng này.
02.04.2020
Bạn chẳng thể nhớ được gì trong sách giáo khoa nhưng lại nhớ hàng trăm điều trong truyện One Piece, phim Marvel, tiểu thuyết trinh thám....
25.02.2019