• Bạn đọc viết
Người ta tìm mọi cách để sống, còn tôi có thể chết vì Tự do.
2,620 | 12.12.2017