Từ sách đến đời

Khi một cuốn sách được chuyển ngữ, bên cạnh chất lượng bản dịch tốt thì câu chuyện dịch sách cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Đối với Tủ sách Đời...
04.10.2022
Nghệ thuật thuyết phục hoàn toàn có thể học được,...
22.09.2022
Để bản thân đạt được mỗi thang bậc trong Tháp Maslow, thì mình phải thỏa mãn điều gì cho thị trường?, với các ánh xạ tương ứng, "Tháp chuyên nghiệp"...
17.09.2022
Thực tế là có rất nhiều người thuộc các cộng...
06.09.2022
Ngày 30/8, Đại học Harvard đã tổ chức lễ khai giảng chào đón 1.649 tân sinh viên Khóa 2026. Chủ tịch Đại học Harvard - ông Lawrence Bacow đã có bài phát biểu...
06.09.2022
Ở lĩnh vực sách vở, học giả Đào Duy Anh từng được dân Huế biết tiếng là có tủ sách lớn, và ông cũng là người chủ trương, tiến hành xuất bản tủ...
11.07.2022
Đây là mười bài học cuộc sống ý nghĩa tác phẩm muốn gửi đến cho bạn.
07.07.2022