Cá nhân

"Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con… nhưng hiếm ai còn nhớ" – Hoàng tử bé
220,025 | 28.11.2017
“Mike, nếu cậu không đáng sợ thì thực sự cậu là ai?"
93,645 | 17.10.2017
Làm sao để ngừng trì hoãn...như một thói quen
127,625 | 13.09.2017
Để tuổi trẻ không chỉ là...trẻ tuổi
167,875 | 19.08.2017
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích
192,840 | 15.08.2017
Nếu bạn biết cách thì không gì là không thể.
28,450 | 06.08.2017
Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng.
67,130 | 31.07.2017