Cá nhân

"Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con… nhưng hiếm ai còn nhớ" – Hoàng tử bé
184,935 | 28.11.2017
“Mike, nếu cậu không đáng sợ thì thực sự cậu là ai?"
91,140 | 17.10.2017
Làm sao để ngừng trì hoãn...như một thói quen
124,255 | 13.09.2017
Để tuổi trẻ không chỉ là...trẻ tuổi
162,905 | 19.08.2017
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích
188,135 | 15.08.2017
Nếu bạn biết cách thì không gì là không thể.
24,115 | 06.08.2017
Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng.
61,025 | 31.07.2017