• Trạm Trích Dẫn
Trích dẫn chương "Ngây thơ là khởi nguồn của cảm xúc", cuốn sách "Người Quét Dọn Tâm Hồn".
08.09.2020
Trích dẫn "Lời tuyên thệ thứ tư", cuốn sách "Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới"
08.09.2020
Trích dẫn "Con sóng của sự thay đổi", cuốn sách "Tư Duy Cá Mập Suy Nghĩ Cá Vàng"
07.09.2020
Trích đoạn từ cuốn sách Lược sử vạn vật
25.08.2020
Trích dẫn chương 4: Vượt qua đấu tranh nội tâm từ cuốn sách Kiến tạo tương lai của chính bạn.
21.08.2020
Trích dẫn chương 3, cuốn sách "Người Thợ Mộc Lạ Lùng"
13.08.2020
Trích dẫn chương 2, cuốn sách "Tư Duy Ngược Dịch Chuyển Thế Giới"
11.08.2020