50 câu trích dẫn cuộc sống từ các tác giả nổi tiếng chứng minh ai cũng có những ngày tồi tệ
50 câu trích dẫn cuộc sống từ các tác giả nổi tiếng chứng minh ai cũng có những ngày tồi tệ
Những câu nói của những nhà văn nổi tiếng, đầy cảm hứng về cuộc sống sẽ tiếp thêm động lực cho chúng ta. Khi những người tài năng như vậy có thể chạm đến trái tim bạn, việc trải qua một ngày tồi tệ sẽ trở nên dễ dàng hơn vì bạn nhận ra mình không đơn độc. Cho dù bạn là ai trên thế giới này, kể cả bạn có vẻ như là người quá tuyệt vời để phải trải qua những ngày đau lòng hay tồi tệ, thì tất cả chúng ta đều phải trải qua những điều giống nhau. 

Việc đọc có thể đưa bạn đến một nơi hoàn toàn khác, nơi không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra hoặc nó có thể đưa bạn đến một nơi mà bạn có thể liên tưởng đến. Và dù bạn có tin hay không, ngay cả khi câu chuyện là hư cấu, các tác giả thường tìm thấy nguồn cảm hứng từ những trải nghiệm mà họ đã trải qua. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian tồi tệ mà bạn đang gặp phải, họ cũng đã từng trải qua. Nhưng không chỉ viết về cảm xúc và trải nghiệm không mấy tuyệt vời này, các tác giả còn cho bạn lời khuyên về cách đối phó với nó, ngay cả khi ban đầu bạn không nhận ra đó là lời khuyên. 

Mọi trải nghiệm tiêu cực đều chỉ là tạm thời, luôn có những ngày tốt đẹp phía trước. Hành trình của bạn có thể không dài 200 trang, nhưng những tác giả viết về cuộc sống và tình yêu đều biết rằng những điều này cần có thời gian. Tất cả những gì bạn cần làm là một chút động lực để giúp bạn đi đúng hướng. 

100 câu trích dẫn hay nhất của các tác giả nổi tiếng để truyền cảm hứng cho bạn

1/ “You know, Hobbes, some days even my lucky rocketship underpants don't help.” ―Bill Watterson

Tạm dịch: “Bạn biết đấy, Hobbes, có những ngày mà ngay cả chiếc quần lót tàu tên lửa may mắn của tôi cũng không giúp ích được gì.” ―Bill Watterson

 

2/ "Even if we don't have the power to choose where we come from, we can still choose where we go from there." —Stephen Chbosky

Tạm dịch: "Ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình đến, chúng ta vẫn có thể chọn nơi mình sẽ bắt đầu đi." -Stephen Chbosky

 

3/ "And now that you don't have to be perfect, you can be good." —John Steinbeck

Tạm dịch: “Hiện tại, bạn không cần phải hoàn hảo, nhưng bạn có thể trở nên tốt hơn.” -John Steinbeck

 

4/ “Outside the windows the day was bright: golden sunshine, blue sky, pleasant wind... I wanted to punch the happy day in the face, grab it by the hair, and beat it until it told me what the hell it was so happy about.” ―Ilona Andrews

Tạm dịch: “Ngoài cửa sổ là ngày tươi sáng: Tôi muốn đấm thẳng vào mặt ngày hạnh phúc, túm lấy tóc nó, và đánh nó cho đến khi nó nói cho tôi biết nó vui vì cái quái gì.” ―Ilona Andrews

 

5/ “I haven't had a very good day. I think I might still be hungover and everyone's dead and my root beer's gone.” ―Holly Black

Tạm dịch: “Tôi chưa từng có một ngày tốt lành. Tôi nghĩ có thể tôi vẫn còn say và mọi người đều đã chết và cốc bia gốc của tôi cũng không còn nữa.” ―Holly Black

 

6/ "It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all - in which case, you fail by default." —J.K. Rowling

Tạm dịch: "Không thể sống mà không thất bại ở một việc gì đó, trừ khi bạn sống thận trọng đến mức như thể bạn chưa từng sống - trong trường hợp đó, bạn mặc nhiên thất bại." —J.K. Rowling

 

7/ “But I am very poorly today & very stupid & I hate everybody & everything. One lives only to make blunders.” ―Charles Darwin

Tạm dịch: “Nhưng hôm nay tôi rất thảm hại và rất ngu ngốc và tôi ghét mọi người và mọi thứ. Người ta sống chỉ để mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.” ―Charles Darwin

 

8/ "We are cups, constantly and quietly being filled. The trick is knowing how to tip ourselves over and let the beautiful stuff out." —Ray Bradbury

Tạm dịch: “Chúng ta tựa những chiếc cốc vậy, được lấp đầy một cách liên tục và lặng lẽ. Bí quyết là biết cách lật mình lại và để những thứ đẹp đẽ tràn ra ngoài." —Ray Bradbury

 

9/ "You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary to encounter the defeats, so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it." —Maya Angelou

Tạm dịch: “Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng bạn không được phép bị đánh bại. Thực tế có thể cần đến những thất bại để bạn có thể biết mình là ai, bạn có thể đứng lên từ đâu, làm thế nào bạn vẫn có thể thoát ra khỏi nó." —Maya Angelou

 

10/ “Life is never fair, and perhaps it is a good thing for most of us that it is not.” —Oscar Wilde

Tạm dịch: “Cuộc sống không bao giờ công bằng, và có lẽ đó là điều tốt cho hầu hết chúng ta.”  —Oscar Wilde

 

11/ “Maybe it’s not about having a beautiful day, but about finding beautiful moments. Maybe a whole day is just too much to ask. I could choose to believe that in every day, in all things, no matter how dark and ugly, there are shards of beauty if I look for them.” ―Anna White

Tạm dịch: “Có lẽ vấn đề không phải là có một ngày đẹp trời mà là tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp. Có lẽ cả ngày là quá dài để hỏi. Tôi có thể chọn tin rằng mỗi ngày, trong mọi thứ, dù đen tối và xấu xí đến đâu, vẫn có những mảnh đẹp nếu tôi tìm kiếm chúng.” ―Anna White

 

12/ “I've had the sort of day that would make St. Francis of Assisi kick babies.” ―Douglas Adams

Tạm dịch: “Tôi đã có một ngày khiến Thánh Phanxicô Assisi phải ghen tị.” -Douglas Adams

 

13/ "Don't cry because it's over. Smile because it happened." —Dr. Seuss

Tạm dịch: "Đừng khóc vì mọi chuyện đã qua. Hãy cười vì nó đã xảy ra." —Dr. Seuss

 

14/ "Everything is hard before it is easy." —Johann Wolfgang von Goethe

Tạm dịch: "Mọi thứ đều khó khăn trước khi nó dễ dàng." —Johann Wolfgang von Goethe

 

15/ "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." —Albert Einstein

Tạm dịch: Người chưa bao giờ phạm sai lầm thì chưa bao giờ thử điều gì mới.” —Albert Einstein

 

16/ “These worst mornings with cold floors and hot windows and merciless light — the soul's certainty that the day will have to be not traversed but sort of climbed, vertically, and then that going to sleep again at the end of it will be like falling, again, off something tall and sheer.” ―David Foster Wallace

Tạm dịch: “Những buổi sáng tồi tệ nhất với sàn nhà lạnh lẽo, cửa sổ nóng bức và ánh sáng tàn nhẫn - thâm tâm bạn chắc chắn sẽ thấy đó là một ngày không thể trôi qua bình thường, mà bạn phải leo lên, theo chiều dọc, và sau đó đi ngủ lại khi kết thúc, giống như rơi xuống từ một vật gì đó cao và thẳng đứng.” ―David Foster Wallace

 

17/ "Don't let your happiness depend on something you may lose." —C.S. Lewis

Tạm dịch: "Đừng để hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào thứ gì đó bạn có thể đánh mất." —C.S. Lewis

 

18/ "It's so hard to forget pain, but it's even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace." —Chuck Palahniuk

Tạm dịch: "Quên đi nỗi đau đã khó, nhưng nhớ đến sự ngọt ngào còn khó hơn. Không có vết sẹo nào tượng trưng cho sự hạnh phúc cả. Chúng ta học được rất ít từ sự bình yên." -Chuck Palahniuk

 

19/  "We are all broken, that's how the light gets in." —Ernest Hemingway

Tạm dịch: "Tất cả chúng ta đều tan vỡ, đó là cách ánh sáng lọt đến với chúng ta." —Ernest Hemingway

 

20/  "Monsters are real, ghosts are real, too. They live inside us, and sometimes they win." —Stephen King

Tạm dịch: "Quái vật có thật, ma cũng có thật. Chúng sống trong chúng ta và đôi khi chúng chiến thắng." —Stephen King

 

21/ “We are all ordinary. We are all boring. We are all spectacular. We are all shy. We are all bold. We are all heroes. We are all helpless. It just depends on the day.” —Brad Meltzer

Tạm dịch: “Tất cả chúng ta đều bình thường. Tất cả chúng ta đều nhàm chán. Tất cả chúng ta đều ngoạn mục. Tất cả chúng ta đều nhút nhát. Tất cả chúng ta đều dũng cảm. Tất cả chúng ta đều là anh hùng. Tất cả chúng ta đều bất lực. Nó cũng tùy từng hôm.” —Brad Meltzer

 

22/ "It hurt because it mattered." —John Green

Tạm dịch: "Nó đau vì nó quan trọng." —John Green

 

23/ "Some of us think holding on makes us strong; but sometimes it is letting go." —Herman Hesse

Tạm dịch: “Một số người trong chúng ta nghĩ rằng mạnh mẽ là nắm giữ được điều gì đó, nhưng đôi khi, mạnh mẽ là sự buông bỏ.” —Herman Hesse

 

24/ "I want to taste and glory in each day, and never be afraid to experience pain." —Sylvia Plath

Tạm dịch: "Tôi muốn nếm thử vinh quang mỗi ngày và không bao giờ sợ phải trải qua nỗi đau." —Sylvia Plath

 

25/ "Life's not fair; why should I be?" —Margaret Atwood

Tạm dịch: "Cuộc sống vốn không công bằng thì tại sao tôi phải như vậy?" —Margaret Atwood

 

26/ "Never look back unless you are planning to go that way." —​Henry David Thoreau

Tạm dịch: "Đừng bao giờ nhìn lại trừ khi bạn có ý định đi theo con đường đó." —​Henry David Thoreau

 

27/ "Sooner or later even the fastest runners have to stand and fight." —​Stephen King

Tạm dịch: "Sớm hay muộn ngay cả những người chạy nhanh nhất cũng phải đứng lên và chiến đấu." —​Stephen King

 

28/ "We rise by lifting others." —​Robert Ingersoll

Tạm dịch: “Chúng ta vươn lên bằng cách nâng đỡ người khác.” —Robert Ingersoll

 

29/ "I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it." —​Maya Angelou

 Tạm dịch: "Tôi có thể bị thay đổi bởi những gì xảy đến với mình. Nhưng tôi từ chối bị nó làm suy yếu.” —​Maya Angelou

 

30/ “Things usually work out in the end." "What if they don't?" "That just means you haven't come to the end yet." —​Jeannette Walls

Tạm dịch: “Cuối cùng mọi việc thường sẽ ổn thỏa." "Nếu không thì sao?" "Thì có nghĩa là bạn vẫn chưa đi đến đích cuối cùng." —​Jeannette Walls

 

31/ “Life is a journey, not a destination.” —Ralph Waldo Emerson

Tạm dịch: “Cuộc sống là một hành trình, không phải là một điểm đến." -Ralph Waldo Emerson

 

32/ "I have come to believe that caring for myself is not self-indulgent. Caring for myself is an act of survival." —Audre Lorde

Tạm dịch: “Tôi dần tin rằng chăm sóc bản thân không phải là buông thả bản thân. Chăm sóc bản thân là một hành động sinh tồn." —Audre Lorde

 

33/  "All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost; the old that is strong. Does not wither, deep roots are not reached by the frost." —​J.R.R. Tolkien

Tạm dịch: “Thật vàng lấp lánh làm chi?

Lang thang đâu cứ là đi lạc đường

Dũng khí tuổi tác xem thường

Rễ sâu thì dẫu tuyết sương chẳng màng”

(bản dịch của Đào Xuân Huy trên page Tolkien Fandom Việt Nam)

 

34/ "The clearest way into the universe is through a forest wilderness." —​John Muir

Tạm dịch: "Con đường quang nhất để đi vào vũ trụ là đi qua khu rừng hoang vu." —​John Muir

 

35/  "As you start to walk on the way, the way appears." —​Rumi

Tạm dịch: “Khi bạn bắt đầu bước đi. con đường sẽ xuất hiện." —​Rumi

 

36/ "It takes a great deal of courage to see the world in all its tainted glory, and still love it." —​Oscar Wilde

Tạm dịch: “Cần rất nhiều can đảm để nhìn thế giới nhuốm màu hào quang, mà vẫn thích nó.” —​Oscar Wilde

 

37/ "To thine own self be true." —​William Shakespeare

Tạm dịch: "Tự mình bước đi là điều đúng đắn." —William Shakespeare

 

38/ "Never think of pain or danger or enemies a moment longer than is necessary to fight them." —​Ayn Rand

Tạm dịch: "Đừng bao giờ nghĩ đến đau đớn, nguy hiểm hay kẻ thù lâu hơn mức cần thiết để còn chiến đấu với chúng.” —​Ayn Rand

 

39/ “Straight roads do not make skillful drivers." —Paula Coelho

Tạm dịch: “Đường thẳng không tạo nên người lái xe khéo léo." -Paula Coelho

 

40/ “And in the end, we were all just humans... drunk on the idea that love, only love, could heal our brokenness.” —F. Scott Fitzgerald

Tạm dịch: “Sau cùng, tất cả chúng ta đều cả là con người… say sưa với ý tưởng rằng tình yêu, chỉ có tình yêu, mới có thể hàn gắn vết thương lòng của chúng ta.” —F. Scott Fitzgerald

 

41/ "To avoid criticism: say nothing, do nothing, be nothing." —​Aristotle

Tạm dịch: “Để tránh bị chỉ trích: đừng nói gì, đừng làm gì, đừng là gì cả." —Aristotle

 

42/ "Dwell in possibility." —​Emily Dickinson

Tạm dịch: "Hãy sống trong khả năng." —​Emily Dickinson

 

43/ "Trust our heart if the seas catch fire, live by love though the stars walk backwards." —​E.E. Cummings

Tạm dịch: “Dù biển cả có bốc cháy, hãy tin tưởng vào trái tim của chúng ta, hãy sống bằng tình yêu dù các ngôi sao có lùi bước." —​E.E. Cummings

 

44/ "When you can't change the direction of the wind, adjust your sails." —​H. Jackson Brown Jr.

Tạm dịch: "Khi bạn không thể thay đổi hướng gió, hãy điều chỉnh cánh buồm của bạn." —H. Jackson Brown Jr.

 

45/ "Have faith, have faith. When you have nothing else have faith." —​Francine Rivers

 Tạm dịch: “Hãy có niềm tin, là niềm tin. Khi bạn không còn gì khác, hãy có niềm tin." —​ —​Francine Rivers

 

46/  "Rock solid became the solid foundation on which I rebuilt my life." —​J.K. Rowling

Tạm dịch: “Thất bại đau đớn đã trở thành nền tảng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc sống của mình" —​J.K. Rowling

 

47/ "Let yourself be gutted. Let it open you. Start there." —​Cheryl Strayed

Tạm dịch: “Hãy để bản thân thất vọng, buồn bã. Hãy để nó mở đường cho bạn, và bắt đầu từ đó.” —​Cheryl Strayed

 

48/ "Laugh loudly, laugh often, and most important, laugh at yourself." —​Chelsea Handler

Tạm dịch: “Hãy cười thật to, cười thường xuyên và quan trọng nhất là hãy cười vào chính mình." —​—​Chelsea Handler

 

49/ "Life is tough my darling, but so are you." —​Stephanie Bennett Henry

Tạm dịch: “Cuộc sống thật khó khăn, nhưng bạn cũng thật cứng cỏi.” —​Stephanie Bennett Henry

 

50/ “Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.” —Mark Twain

Tạm dịch: “Hãy tránh xa những người coi thường tham vọng của bạn. Những người nhỏ bé luôn làm điều đó, nhưng những người thực sự vĩ đại sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình cũng có thể trở nên vĩ đại.” —Mark Twain


- Trạm Đọc tổng hợp

Tags: