• Trạm Trích Dẫn
Bạn có thể lựa chọn tránh xa những thất bại để luôn có cảm giác an toàn...
24.05.2022
Tất cả chúng ta đều là nhà thiết kế! Dù không theo nghề thiết kế chuyên nghiệp, hằng ngày, chúng ta vẫn phải tự thiết kế cuộc sống, sắp xếp chỗ ở...
24.05.2022
Với tất cả những điều trên, “mục đích” nghe có vẻ nặng nề, nhưng không phải vậy. Hãy coi nó đơn giản là điều quan trọng nhất bạn muốn hướng...
24.05.2022
Thói quen hôm nay - Thành công ngày mai
19.05.2022
Hãy tìm hiểu thêm trong cuốn sách Storytelling - Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện. Những công thức, phương pháp và nghệ thuật thuyết trình đang phổ...
19.05.2022
“Kể chuyện chính là cách quyền năng nhất để đặt ý tưởng của bạn vào trong thế giới ngày nay”. Đúng vậy! Hiện nay , Storytelling - nghệ thuật thuyết...
17.05.2022