• Giải thưởng Chạm 2018
Tai nạn đã khiến bản thân tàn tật từ khi còn nhỏ, suy giảm trí nhớ phần nào bởi phẫu thuật, thế nhưng Nguyễn Thế Vinh đã vượt qua tuổi trẻ gian khó...
13.03.2018
Câu chuyện của một con người chinh phục miền đất hứa gửi những con người mơ về miền đất hứa
13.03.2018
Tập bút kí kể về những những hành trình của tác giả Trần Tuấn trên mọi miền trong và ngoài nước, những nơi ông đã đi qua, đã cảm, đã ngấm, đã yêu,...
12.03.2018