Vì sao cuốn sách này dành cho bạn? Tìm ra cách khiến mọi người nghiện sản phẩm của bạn... tất nhiên theo cách tốt nhé.

Thử nghĩ tới mọi sản phẩm bạn sử dụng hàng ngày xem: điện thoại, các ứng dụng phải ngó qua và các trang web yêu thích. Bằng cách nào những sản phẩm này lại thành công trong việc khiến bạn đưa chúng vào danh sách công việc thường ngày nhỉ?

Dẫn dắt người dùng không chỉ giải thích quá trình tâm lý của việc hình thành thói quen, mà còn chỉ ra cách các doanh nghiệp có thể dùng để tạo nên các sản phẩm lợi dụng được khuynh hướng này.

Bạn sẽ biết được lý do tại sao việc thiết kế sản phẩm tạo lập thói quen có thể khiến doanh số của công ty tăng chưa từng có, tạo bệ phóng tốt nhất có thể kỳ vọng.

Chưa kể, cuốn sách này còn cho bạn hay vì đâu mà việc lướt bảng tin Twitter lại gây nghiện đến thế. (Gợi ý nhé: chẳng có gì là tình cờ cả).

Cuối cùng thì bạn sẽ hiểu thêm các quan hệ đạo đức của sản phẩm tạo lập thói quen, điều này sẽ giúp bạn tránh biến thành một tay buôn ma túy được tôn sùng.