• Trạm Trích Dẫn
Cuốn sách của nhà Nobel Kinh Tế 2017, Richard Thaler
11.10.2017
1 Startup huyền thoại trong bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
10.10.2017
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn lời mở đầu cuốn sách Tư Duy Có Hệ Thống
28.08.2017
Độc quyền trên Trạm: Trích dẫn lời mở đầu cuốn sách "Quy tắc của Google"
21.08.2017
Trích dẫn từ cuốn sách mới xuất bản của tác giả trẻ Phi Tuyết, Sống như ngày mai sẽ chết. Duy nhất trên Trạm Đọc!
14.07.2017
Elon Musk từng nói: "Tôi nghĩ rằng một người bình thường có thể tự biến mình trở nên phi thường". Và đó cũng chính là những gì ông kì vọng cả về mình...
28.03.2017
Với những ai chưa biết, Elon Musk là con người tuyệt vời nhất trên thế giới này.
24.03.2017
Bạn sẽ làm gì khi bị cuốn theo cuộc đua đến thành công của đại chúng? Trích dẫn chương 8 cuốn sách "Tìm đường tuổi 20s" của tác giả Trần Thị Thùy...
22.02.2017