• Trạm Trích Dẫn
DUY NHẤT TẠI TRẠM ĐỌC: Trích dẫn bài viết từ cuốn Thuật tẩy não của tác giả Cao Đức (cựu nhân viên FBI)
12.04.2022
Thông thường, khi cái tôi của chúng ta chịu ít nhiều tổn thương thì chúng ta mới thấy rõ những chi tiết tiềm ẩn trong cuộc sống - những chi tiết không dễ...
10.04.2022
Hãy đảm bảo câu chuyện của bạn có thể truyền cảm hứng và kết nối với khách hàng thay vì chỉ phục vụ cho lợi ích của riêng bạn. Nếu khách hàng nghĩ...
08.04.2022
DUY NHẤT TRẠM ĐỌC: Bài viết được trích dẫn từ cuốn Phương pháp luyện nói tiếng anh lưu loát của tác giả Moon Nguyễn.
04.04.2022