Tâm lý học đám đông: Những nhân tố nào trực tiếp tác động đến quan điểm của đám đông?
Tâm lý học đám đông: Những nhân tố nào trực tiếp tác động đến quan điểm của đám đông?
Trích dẫn chương 2, quyển 2 trong cuốn sách Tâm lý học đám đông: Những nhân tố trực tiếp tác động đến quan điểm của đám đông

Đọc thêm review cuốn sách tại: http://tramdoc.vn/tin-tuc/tam-ly-hoc-dam-dong-neu-dam-dong-lap-tai-khoan-facebook-thi-day-la-profile-cua-no-nZNrQW.html

Trạm Đọc tặng bạn mã "doccungtram" giảm giá 5% khi đặt mua cuốn sách Tâm lý học đám đông tại: https://omegaplus.vn/san-pham/tam-ly-hoc-dam-dong-tai-ban-2018

Trạm Đọc

Tags: