Mục đích sống

Nếu bạn không trưởng thành, bạn không phải đang sống. Sống là phát triển. Một khi chúng ta dừng tiến lên phía trước, là khi đó chúng ta như đã chết rồi.
79,415 | 10.07.2018
Để tuổi trẻ không chỉ là...trẻ tuổi
185,680 | 19.08.2017
Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích
351,260 | 15.08.2017
Nếu bạn biết cách thì không gì là không thể.
34,465 | 06.08.2017
Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng.
125,255 | 31.07.2017
Trước một thế giới vô nghĩa, bạn sẽ tự sát triết học, hay đi tìm ý nghĩa từ cuộc đời vô nghĩa?
135,745 | 17.05.2017