Từ sách đến đời

Chúng ta càng theo đuổi hạnh phúc, chúng ta càng đau khổ.
27.11.2023
Trạm đọc tiếp tục gửi đến bạn đọc chia sẻ của GS Phan Dương Hiệu về nguy cơ có thể có của AI với loài người.
24.11.2023
Khi có một người thân yêu qua đời, thế giới bạn vẫn biết sẽ hoàn toàn ngưng hoạt động.
24.11.2023
Lấy cảm hứng từ 5 thế giới giả định về lý thuyết độ phức tạp-mật mã của Impagliazzo, hai nhà khoa học uy tín hàng đầu thế giới Scott Aaronson và Boaz...
24.11.2023
Khi muốn nói “rất đẹp”, “rất tốt”, “hay cực kỳ”... đầu bạn có tự động “nhảy số” ngay cú pháp “very + Tính từ”?
23.11.2023
Russ Harriss đã sử dụng một mô tả hết sức đơn giản nhưng chính xác trong "Bẫy hạnh phúc" về những lựa chọn trong cuộc sống chỉ đơn giản là LÙI và...
22.11.2023
Một số sự thật quan trọng nhất trong cuộc sống bề ngoài lại có vẻ mâu thuẫn. Chúng có vẻ như là những điều không thể, nhưng hết lần này đến lần...
22.11.2023
Cách đơn giản nhất để tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống là đặt ra các mục tiêu S.M.A.R.T. có thể được hoàn thành trong tương...
20.11.2023