Từ sách đến đời

Khi muốn nói “rất đẹp”, “rất tốt”, “hay cực kỳ”... đầu bạn có tự động “nhảy số” ngay cú pháp “very + Tính từ”?
23.11.2023
Russ Harriss đã sử dụng một mô tả hết sức đơn giản nhưng chính xác trong "Bẫy hạnh phúc" về những lựa chọn trong cuộc sống chỉ đơn giản là LÙI và...
22.11.2023
Một số sự thật quan trọng nhất trong cuộc sống bề ngoài lại có vẻ mâu thuẫn. Chúng có vẻ như là những điều không thể, nhưng hết lần này đến lần...
22.11.2023
Cách đơn giản nhất để tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống là đặt ra các mục tiêu S.M.A.R.T. có thể được hoàn thành trong tương...
20.11.2023
Các nhà tâm lý học thường sử dụng khái niệm “tính cách tài chính” nhằm khám phá mối quan hệ tình cảm giữa con người với tiền bạc và cũng để hiểu...
17.11.2023
(*) tên bài do Trạm đọc tự đặt.
16.11.2023
“Mỗi khi tàu đến ga, có rất nhiều hành khách ở sân...
14.11.2023