• Trạm Trích Dẫn
Cảm giác hổ thẹn khiến người ta không nhìn nhận bản thân như một người phạm sai lầm, mà thay vào đó, họ thấy mình là người xấu.
26.04.2022
Thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều việc để làm. Chúng ta phải mong muốn đến nơi mà chưa đến và làm việc và chưa ai làm. Lịch sử đã từng bước...
26.04.2022
Bạn có thể tìm hiểu thêm về sức mạnh của giá cả và thuật ngữ “giả dược” qua cuốn sách Phi lý trí của tác giả Dan Ariely
26.04.2022
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về cái tôi “Hype” và khám phá những bí ẩn sau những quyết định tưởng chừng như lý trí lại rất phi lý trí của con...
22.04.2022