• Trạm Trích Dẫn
"Mẹ không phải là người để bạn dựa vào, mà là người giúp bạn trở thành một người không cần dựa dẫm vào ai cả" - Dorothy Canfield Fisher.
26.10.2021
Ai cũng hiểu cảm xúc là gì, cho đến khi họ được yêu cầu đưa ra định nghĩa cho nó.
22.10.2021
Bất cứ nỗ lực nào hòng thấu hiểu ý thức dưới dạng hoạt động của não bộ đều chỉ tương quan với khả năng tường thuật lại một trải nghiệm (cho...
14.10.2021
Giai đoạn chuyển tiếp không đơn giản là cây cầu đưa bạn đến với chặng đường đời quan trọng kế tiếp, mà bản thân nó chính là giai đoạn quan trọng...
10.10.2021
Trong quá trình làm việc và hướng dẫn con, ông Immanuel phát hiện khả năng cảm thụ và sự nhanh nhạy tuyệt vời của Alfred Nobel.
06.10.2021
Với việc nghiên cứu thành công và được cấp bản quyền chất nổ ở châu Âu, nhà khoa học trẻ tài ba Alfred Nobel bắt đầu khẳng tên tuổi của mình.
01.10.2021