• Trạm Trích Dẫn
"Tôi không bao giờ từ bỏ. Mỗi lần bạn nghĩ tôi ở nơi này, tôi sẽ xuất hiện ở nơi khác. Tôi sẵn sàng bị ghét. Cứ việc gắng sức mà tấn công đi." -...
16.06.2022
“Chúng ta không biết mình lấy những ý tưởng đó từ đâu. Nhưng chúng ta biết chắc chắn là không lấy chúng ra từ máy tính.” - John Cleese
16.06.2022
Bạn không cần phải thay đổi cả thế giới; chỉ cần thay đổi bản thân là...
16.06.2022
3 chiều hướng của tình yêu: Phụ Thuộc, Độc Lập, Tương Thuộc
16.06.2022
Không nghi ngờ gì nữa, Kepler rất sáng tạo. Nhưng điều ông thực sự làm (mỗi...
15.06.2022