• Tâm Linh
Tu tập tâm linh giống như mở ra một cánh cửa đi vào chiều kích mới và phát triển phẩm chất. Và phát triển phẩm chất cũng là điều quan trọng nhất trong tu...
09.02.2023
Đoạn trích sau được trích từ cuốn sách “Cú sốc – Hành trình giành lại sự sống của một bác sĩ” - Rana Awdish đã kể lại câu chuyện của chính mình, khi...
18.10.2022
Cái chết có thể được coi là một ví dụ về sự hài hòa và trật tự trên quy mô lớn, hơn là một sự bất công của vũ trụ.
27.09.2022
Đối với hầu hết mọi người, ý tưởng cho rằng Đấng Sáng tạo khuyến khích sự sáng tạo là một ý tưởng cấp tiến. Chúng ta có xu hướng nghĩ hoặc lo...
19.09.2022
Trong mỗi cuộc đời, ta chẳng mang theo được gì, cũng không lấy được gì từ mỗi cuộc đời ấy. Đời này sang đời khác, ta đến rồi đi. Buông xả là không...
20.08.2021
Có thể bạn cho rằng điều tôi sắp trình bày chỉ là những lời an ủi hay những dự đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng tôi muốn hỏi bạn, sự đau khổ và suy nghĩ...
14.08.2021
Nếu tin vào luật nhân - quả tiền kiếp, thì mỗi người đều phải tự làm việc thiện để trả nghiệp của mình, không thể nhờ ai trả giúp, càng không thể...
28.03.2019
Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào định luật bảo toàn trong vũ trụ. Có được thì có mất. Bạn nhận khó khăn về mình thì ai đó sẽ có sự thuận lợi. Bạn...
04.02.2019
Có người nói, tôi lên chùa chỉ xin sự bình an thôi. Bình an thôi ư, cũng chẳng ai có thể cho bạn. Bởi vì, sự bình an đến từ bên trong chứ không đến từ...
04.02.2019
“Khoảnh khắc bạn nghi ngờ mình có thể bay, bạn đã mất đi khả năng thực hiện nó” - Peter Pan (J.M. Barrie)
16.01.2019