Từ sách đến đời

Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Jeff Bezos, Larry Page đều là những nhà thông thái.
12.07.2018
Nếu bạn không trưởng thành, bạn không phải đang sống. Sống là phát triển. Một khi chúng ta dừng tiến lên phía trước, là khi đó chúng ta như đã chết rồi.
10.07.2018
Mất kết nối xã hội là một điều cần được giải quyết nghiêm túc. Nhưng đừng hoảng loạn.
10.07.2018
Nếu cha mẹ bạn chết đi, bạn trở thành mồ côi. Nếu vợ hoặc chồng của bạn chết đi, bạn trở thành người góa. Nhưng không có từ nào để nói về việc...
06.07.2018
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng, thuật ngữ “Giấc mơ Mỹ” mới chỉ được nhắc đến từ năm 1931. James Truslow Adams lần đầu sử dụng cụm từ này...
03.07.2018