Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh
Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh
Đảo ngữ trong tiếng Anh là cách ta đưa phó từ (hoặc là trạng từ) và trợ động từ trong câu lên đầu câu, phía trước chủ ngữ để nhấn mạnh thêm tính chất hoặc hành động của chủ ngữ. Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh được dùng khi muốn nhấn mạnh một từ cụ thể trong câu, người ta thường sử dụng cấu trúc đảo ngữ bằng cách đưa từ đó lên đầu câu và đảo vị trí của chủ ngữ và động từ. Gamma sẽ giúp bạn tổng hợp một số cấu trúc đảo ngữ thường sử dụng trong các bài thi tiếng Anh trong bài viết này!

1/ Đảo ngữ trong câu nghi vấn

Trong câu nghi vấn, từ nghi vấn được nhấn mạnh nên có phải đứng đầu câu, chủ ngữ và động từ đảo vị trí cho nhau.

Ví Dụ: 

How is the weather today?

Từ nghi vấn động từ . Chủ ngữ

Thời tiết hôm nay thế nào?

Chú ý: Khi câu nghi vấn được sử dụng trong câu trần thuật dưới dạng mệnh đề danh ngữ, sau từ nghi vấn là chủ ngữ + động từ.

Ví dụ: Alex does not know what her intentions are

 

2/ Đảo ngữ trong câu trần thuật

2.1.  Đảo cụm động từ (toàn bộ cụm động từ được chuyển lên trước chủ ngữ)

- Khi phân từ hoặc tính từ đóng vai trò bổ ngữ, ta có thể đảo bổ ngữ lên đầu câu

Ví dụ: 

The truth was hidden.

(Sự thật đã bị che giấu)

=> Hidden was the truth

Chú ý: Khi tân ngữ được chuyển lên đầu câu thì vị trí của chủ ngữ và động từ không thay đổi, câu sẽ có trật tự từ như sau: tân ngữ + chủ ngữ + động từ.

Ví dụ: 

They found the evidence

(Họ đã tìm ra bằng chứng)

=> The evidence they found

 

- Khi nội động từ đi với cụm trạng từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng, ta có thể đảo ngữ bằng cách chuyển cụm trạng từ lên đầu câu

VD: 

The man sat on the bench

(Người đàn ông có đã ngồi trên ghế băng)

=> On the bench sat the man

 

2.2 . Đảo trợ động từ/ động từ be (trợ động từ hoặc động từ be được chuyển lên trước chủ ngữ)

- Ta có thể đảo ngữ bằng cách chuyển từ phủ định lên đầu câu.

Ví dụ:

 Annie rarely eats Indian food.

(Annie hiếm khi ăn đồ ăn Ấn Độ)

=> Rarely does Annie eat Indian food

 

- Đảo ngữ bằng cách chuyển cụm “not until + cụm trạng từ/mệnh đề trạng ngữ “ lên đầu câu.

Lưu ý: Không đảo ngữ ở mệnh đề trạng ngữ mà đảo ở mệnh đề chính sau nó.

Ví dụ:

My paper was not completed until last night.

(Phải đến tối qua thì bài luận của tôi mới được hoàn thành)

=> Not until last night was my paper completed

 

Đảo ngữ bằng cách chuyển “not only” lên đầu câu: “Not only” là liên từ tương quan luôn đi cùng “but also”, chỉ khi “not only” đứng đầu một mệnh để thì ta mới đảo ngữ mệnh đề đó.

Ví dụ:

Jim not only got good grades, but he also was good at sports.

(Jim không chỉ đạt điểm cao mà còn chơi thể thao giỏi)

=> Not only did Jim get good grades, but he also was good at sports.

 

Đảo ngữ bằng cách chuyển cụm “only + cụm trạng từ/mệnh đề trạng ngữ” lên đầu câu.

Lưu ý: Không đảo ngữ ở mệnh đề trạng ngữ mà đảo ở mệnh đề chính sau nó. 

Ví dụ:

The movie is sold out only on Saturday.

(Bộ phim đó bán hết vé chỉ trong ngày thứ 7)

=> Only on Saturday is the movie sold out

 

Tự chinh phục Kỳ thi TOEFL ITP với bộ sách LÀM QUEN VỚI TOEFL ITP do GAMMA phát hành.

GAMMA đem tới các sản phẩm học ngôn ngữ hữu ích và có chất lượng, với các dòng sản phẩm chính gồm: Gamma Test-prep, Gamma Junior (sách tiếng Anh cho học sinh phổ thông). Gamma Gen (sách từ vựng - ngữ pháp, tiếng Anh công sở)...

Mỗi tuần, GAMMA hẹn bạn vào ngày Năm trong chuyên mục THURSDAY WITH GAMMA với những tips học tiếng Anh siêu ngắn - siêu dễ.

 

Tags: