Vượt qua đấu tranh nội tâm: Những lúc chán việc hay cảm thấy thất bại thì nên làm thế nào?
Vượt qua đấu tranh nội tâm: Những lúc chán việc hay cảm thấy thất bại thì nên làm thế nào?
Trích dẫn chương 4: Vượt qua đấu tranh nội tâm từ cuốn sách Kiến tạo tương lai của chính bạn.

Trạm đọc tặng bạn mã GIEOTRAM8 được giảm thêm 10% khi đặt mua sách tại https://bit.ly/2Yh2j6N. Hạn SD: 30/9/2020
Tags: