Mời bạn đọc đề cử sách cho Giải thưởng Sách Quốc gia
Mời bạn đọc đề cử sách cho Giải thưởng Sách Quốc gia
Trong lần thứ bảy tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia lần đầu tiên mở rộng quy chế, cho bạn đọc tham gia đề cử sách tham dự tranh giải.

Nhằm kịp thời phát hiện và tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mĩ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn, Hội Xuất bản Việt Nam tạo điều kiện cho bạn đọc cả nước tham gia đề cử sách tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ bảy.

Một số yêu cầu cơ bản với sách được đề cử bao gồm:

Về ngôn ngữ: Sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt, được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/10/2023 (thông tin ghi tại trang xi nhê sách).

Về thể loại: Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

Về hình thức: Sách dự xét giải phải đạt yêu cầu về trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách.

Đối với bộ sách nhiều tập: Nếu các tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2023; cả bộ sách được tính là một tên sách. Đối với bộ sách xuất bản theo chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải.

Đối tượng loại trừ: Những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này.

Người đề cử cần cung cấp các thông tin về bản thân gồm họ và tên, địa chỉ liên hệ, số căn cước công dân (kèm ảnh chụp); số điện thoại, địa chỉ email và cuốn sách gồm tên sách, tên tác giả (dịch giả), tên nhà xuất bản, thời gian xuất bản (ghi theo thời gian nộp lưu chiểu được in trên trang xi nhê của sách), tóm tắt nội dung sách và đánh giá về cuốn sách (không quá 150 từ).

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được tổ chức và trao giải hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan trực tiếp thực hiện.

Trải qua 6 lần tổ chức, Giải thưởng đã tôn vinh nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc cũng như những đơn vị xuất bản tiêu biểu, từ đó khích lệ công tác xuất bản trong nước.

Bạn đọc đề cử sách tham dự giải thưởng tại đây.

- Theo ZNews

Tags: