Điều quan trọng nhất là, dù chúng ta có chia xa, tớ vẫn luôn ở bên cậu!
29.10.2016