1. Hiểu được làm thế nào các cuộc khủng hoảng được sử dụng để tẩy não các nhà kinh tế

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các phương tiện truyền thông ngày nay dường như quá tập trung vào thiên tai, xung đột và khủng hoảng kinh tế?

Không nghi ngờ gì khi một trong những lý do là chủ đề về thảm họa sẽ bán được nhiều báo hơn, nhưng như bạn sẽ thấy trong Sốc, các phương tiện truyền thông không phải là những cá nhân duy nhất hưởng lợi từ chuyện này. Các cuộc khủng hoảng như thế này đượcthiểu số những người giàu có khai thác vì lợi ích của riêng họ.

Chỉ với một cái nhìn tổng quát, bạn sẽ khám phá được:

  • Điểm giống nhau giữa biện pháp can thiệp kinh tế và liệu pháp sốc điện;
  • Cách thức mà kinh tế thị trường tự do biến Chile thành một nước bất bình đẳng nhất trên thế giới; và
  • chính phủ Iraq đã bị “cướp” đi 95% nguồn tiền như thế nào.