1. Tầm cao của những thứ không hợp thời

Những người đam mê thời trang thường chạy theo xu hướng do các nhà thiết kế khởi xướng nhưng chính các nhà thiết kế lại thường làm những điều rất trái ngược với những gì được xem là thời trang.

Họ tạo ra những thứ quê mùa, lỗi thời, ngược đời.
Các ý tưởng khác biệt được tạo ra bởi những người lập dị. Bằng bản năng hoặc hiểu biết sâu sắc, những người này ý thức được giá trị của sự khác biệt và nhận ra nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.