2. Tưởng tượng

Mọi người đều muốn một cuộc sống thú vị nhưng hầu hết lại lo sợ phải đương đầu với khó khăn.

Vì vậy, họ chọn lựa sự dễ dàng cho một cuộc sống lý thú.
Họ sống cuộc sống đầy hào hứng của mình thông qua những người khác.
Bằng cách tự đưa mình vào hàng ngũ của những người nổi tiếng dám nghĩ dám làm, họ thừa hưởng chút hào quang ít ỏi. Họ tưởng tượng mình giống như một John Lennon, Ernest Hemingway, George Best, Liam Gallagher, Lenny Bruce, Janis Joplin, Damien Hirst, Andy Warhol, v.v...
Điều khác biệt chính là, khi phải đối mặt với một vấn đề, những nhân vật có tư tưởng nổi loạn nêu trên đã chọn lựa một quyết định táo bạo, vì mặc dù không biết những quyết định kiểu này sẽ đưa họ đến đâu, nhưng họ lại biết chắc rằng một quyết định an toàn sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ.