4. Quyết định quyết định quyết định

Khi nhìn lại sẽ có những thứ bạn cảm thấy hối tiếc.
Bạn nghĩ mình đã quyết định sai lầm.
Sai rồi.
Bạn đã có một quyết định đúng đắn.
Cuộc sống là những chuỗi quyết định.
Con người bạn trở thành ra sao là do chính bạn lựa chọn.