9. Quan điểm của bạn là gì? Chẳng có quan điểm nào là đúng

Có quan điểm truyền thống phổ biến.
Có quan điểm cá nhân.
Có quan điểm phổ quát được số đông đồng tình.
Có quan điểm đơn lẻ chiếm khá ít sự đồng thuận.
Nhưng không có quan điểm nào là đúng.
Bạn lúc nào cũng đúng.
Hoặc lúc nào cũng sai.
Điều đó chỉ tùy thuộc vào góc nhìn của bạn.
Sự phát triển trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều nhờ những người có quan điểm đơn lẻ hay quan điểm cá nhân.