10. Thế nào là một ý tưởng hay? Và thế nào là một ý tưởng tồi?

Ý tưởng hay:
Một ý tưởng hay là một ý tưởng được thực hiện.
Nếu không, nó không được coi là một ý tưởng hay.
Ý tưởng tồi:
Ý tưởng chỉ là vấn đề về mặt thị hiếu.
Một ý tưởng hay đối với người này có thể là ý tưởng tồi hay nhàm chán đối với người khác.
Một ý tưởng hay là một giải pháp thông minh để giải quyết một vấn đề, là một giải pháp tôi chưa từng thấy trước đó.
Nhưng nếu một ý tưởng không được thực hiện và sử dụng như một giải pháp để giải quyết vấn đề, nó sẽ chẳng có giá trị.
Nó trở thành “không có ý tưởng”.
Trở thành vô dụng khi chỉ nằm trong ngăn kéo.
Thà đó là một ý tưởng tồi còn hơn là một ý tưởng không mang lại một lợi ích gì, bởi như vậy nó hoàn toàn là một sự lãng phí về diện tích.
Các ý tưởng cần được áp dụng trước khi nó được ghi nhận là những ý tưởng hay.
Ngay cả một ý tưởng tồi được thực hiện cũng vẫn tốt hơn một ý tưởng hay nhưng lại bị xếp xó để đó.
Một ý tưởng càng được sử dụng lâu dài thì nó càng được xem là một ý tưởng hay.
Đó là lý do bánh xe lại được cho là ý tưởng hay nhất mọi thời đại.