6. Mọi người đều cần một trong những điều sau

Nếu muốn biết cuộc đời mình sẽ ra sao, bạn chỉ cần biết mình đang hướng về đâu.

Vươn tới những vì sao: Nếu đây là mức tham vọng của bạn, hãy gắng đặt mục tiêu cao hơn.

Cứ làm đi rồi điều chỉnh trong khi thực hiện.

Yêu cầu người khác phê bình mình.

Nhận trách nhiệm về mình.

Nếu bạn muốn được quan tâm, hãy học cách quan tâm đến người khác.

Hướng tới mục tiêu.