3. Thà tiếc nuối những việc ðã làm còn hơn hối tiếc việc chưa từng làm

Nhiều người đến độ tuổi 40 mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ trong đời.
Trong nhiều trường hợp, mọi thứ thuận lợi đã đến với họ, ngoại trừ khi phải đối mặt với một thử thách để nắm bắt ước mơ của mình, họ đã không đủ can đảm dấn thân.
Sẽ chẳng có ai lấy đi một phần cơ thể của bạn hay chiếc xe của bạn hoặc tống bạn vào tù nếu bạn thất bại.
Ngay cả khi muốn cẩn trọng và đảm bảo an toàn, chúng ta cũng nên ngừng lại giây lát để mường tượng xem mình có thể bỏ lỡ điều gì.