11. Không phải lúc nào có nhiều ý tưởng cũng tốt

Một số người có tài năng sáng tạo ra các ý tưởng. Nhưng với những người không sở hữu khả năng này thì nó thật sự là một cuộc vật lộn.
Kỳ lạ ở chỗ những người phải vật lộn cực nhọc nhất lại thường chính là những người trở nên thành công nhất.
Có quá nhiều ý tưởng không phải lúc nào cũng tốt.
Sẽ quá dễ dàng để đi từ ý tưởng này đến ý tưởng khác.
Nếu không có nhiều ý tưởng, bạn buộc phải khiến những ý tưởng mình có trở nên hữu ích.