Google muốn tối ưu hoá biểu hiện cá nhân và khiến chúng ta nói chuyện giống hệt nhau.
10,465 | 10.06.2017
Tò mò là phải có nỗ lực, chứ không phải chỉ đọc kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google.
44,365 | 27.12.2016
Tự hiểu mình (Know thyself) là giải pháp duy nhất cho bạn nếu không muốn lọt vào bàn tay của các thuật toán
115,590 | 30.08.2016