Không phải câu chuyện có thật nào về phố Wall cũng nhạt nhẽo như bản tin tài chính buổi trưa.
25,885 | 05.06.2017