Không phải câu chuyện có thật nào về phố Wall cũng nhạt nhẽo như bản tin tài chính buổi trưa.
05.06.2017