Mối quan hệ

Khi một người phụ nữ nói rằng: “Em ổn”, câu nói đó có thể mang 20 ý nghĩa khác nhau. Cô ấy có thể ổn thật, hoặc có khi đang ốm, hoặc có thể đang...
17.07.2018
Chúng ta đang tạo nên hàng thế kỉ sau này. Chúng ta đang tạo nên những tính cách, truyền thống và giá trị - những điều này giống như một dòng sông uốn...
29.01.2018
...câu trả lời là có và không!
18.12.2017
Tác giả bài viết Hạ Minh, Đăng lại từ báo CafeF
06.11.2017
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng tình yêu làm chúng ta trở nên ngốc ngếch, hoặc không.
25.10.2017
Không phải ai cũng có năng lực đọc suy nghĩ đâu bạn à!
28.09.2017