Khơi dậy sáng tạo từ sân chơi về đọc sách
Khơi dậy sáng tạo từ sân chơi về đọc sách
Bên cạnh việc hướng đến hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, các cuộc thi, sân chơi về đọc sách được nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức gần đây còn góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng viết, vẽ, diễn thuyết, tự tin thể hiện quan điểm của người đọc. Đây là những nhân tố hữu ích trong đời sống, cần được trau dồi, phát huy.
 
Tags: