Cách phân tích bài thuyết trình bằng tiếng Anh  để thuyết phục người nghe
Cách phân tích bài thuyết trình bằng tiếng Anh để thuyết phục người nghe
Một trong những yếu tố để đánh giá mức độ thành công của một bài thuyết trình là sự hưởng ứng, đồng tình của khán giả. Và bạn sẽ đạt được điều này khi khán giả thấy được sự logic, chặt chẽ và hợp lý của nội dung thuyết trình qua những phân tích của bạn.

Tuỳ từng chủ đề và mục đích của buổi thuyết trình, ta cần lựa chọn phương pháp thuyết phục khán giả phù hợp. Khi trình bày về sản phẩm mới, ta nên so sánh với sản phẩm của công ty đối thủ; khi giải thích nội dung dài, ta nên tập trung nhấn mạnh những điểm chính và tóm tắt lại nội dung cho khán giả; khi sử dụng thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, ta nên giải thích thêm để đảm bảo khán giả có thể tiếp nhận thông tin. Nếu bạn muốn có một bài thuyết trình thu hút được khán giả, hãy sử dụng 1 trong 3 phương pháp sau:

So sánh và giải thích

Phương pháp so sánh các sản phẩm/ý tưởng/chiến lược khác nhau nêu những điểm khác biệt hoặc tương đồng sau đó nhấn mạnh tính ưu việt của sản phẩm/ý tưởng/chiến lược của mình. 

Một số ví dụ về so sánh và giải thích:

-    Our new strategy is different from the previous one in many ways: Chiến lược mới của chúng ta khác với chiến lược trước ở nhiều điểm. 

-   You just cannot simply compare our new products and our competitor’s: Các bạn không thể so sánh một cách đơn giản giữa sản phẩm mới của chúng ta với sản phẩm của đối thủ. 

-    In comparison with the rapidly rising living cost, the labor cost has stayed the same: So với chi phí sinh hoạt đang tăng mạnh, chi phí nhân công vẫn giữ nguyên.

 

Tương phản và giải thích

Phương pháp tương phản sẽ giúp làm nổi bật các điểm khác biệt giữa nhiều sản phẩm hay ý tưởng, đây là kỹ thuật có hiệu quả tương đương phương pháp so sánh. 

Một số ví dụ về tương phản và giải thích:

-   We had a lot of economic barriers in the 1970’s. In contrast, Lee & Jang had none: Chúng ta đã gặp rất nhiều rào cản kinh tế vào những năm 1970. Ngược lại, Lee & Jang không có khó khăn nào.

-   In fact, small firms like VK can move very quickly in making decisions: Trên thực tế, những công ty nhỏ như VK .   

-     Although competition was stiff, we managed to make profits: Dù tình hình cạnh tranh khốc liệt nhưng chúng ta đã xoay sở để sinh lời.  

 

Nhấn mạnh, tóm tắt và giải thích thêm

Diễn giả xuất sắc là người có thể hiểu được lập trường của khán giả và truyền tải nội dung đến họ theo cách dễ hiểu và chính xác, nhấn mạnh ý chính và tóm tắt nội dung trọng tâm. 

Một số ví dụ về nhấn mạnh, tóm tắt và giải thích thêm:

-     The point that I’d like to emphasizes is that our profits have profits have risen after we implemented 6-Sigma: Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm rằng lợi nhuận của chúng ta đã tăng sau khi triển khai mô hình 6-Sigma.

-     Basically, we need a solution, and we need it now: Về cơ bản, chúng ta cần một giải pháp, và chúng ta cần nó ngay bây giờ.  

-     In other words, our estimates on the market trend were right: Nói cách khác, ước đoán của chúng ta về xu hướng thị trường đã chính xác. 

 

Trở thành “Ngôi sao” báo cáo và thuyết trình với cuốn English Presentation do GAMMA phát hành.

GAMMA đem tới các sản phẩm học ngôn ngữ hữu ích và có chất lượng, với các dòng sản phẩm chính gồm: Gamma Test-prep, Gamma Junior (sách tiếng Anh cho học sinh phổ thông). Gamma Gen (sách từ vựng - ngữ pháp, tiếng Anh công sở)...

Mỗi tuần, GAMMA hẹn bạn vào ngày Năm trong chuyên mục THURSDAY WITH GAMMA với những tips học tiếng Anh siêu ngắn - siêu dễ.

 Tags: