Các cấp độ của “rất” trong tiếng Anh
Các cấp độ của “rất” trong tiếng Anh
Khi muốn nói “rất đẹp”, “rất tốt”, “hay cực kỳ”... đầu bạn có tự động “nhảy số” ngay cú pháp “very + Tính từ”?
Nuance - 50 Sắc Thái Của Từ
(17 lượt)

Cũng như tiếng Việt, từ vựng trong tiếng Anh mang rất nhiều sắc thái (nuance), mỗi từ lại mang một nét nghĩa riêng biệt. Để có thể sử dụng tiếng Anh được tự nhiên, bạn đừng quên lưu ý về Nuance của từ nhé.

#Thursday_with_Gamma tuần này sẽ cùng bạn tìm hiểu các cấp độ của “rất” trong tiếng Anh, để có thể giao tiếp chuẩn như người bản xứ

1/ pretty/ fairly (Adv)

Hai trạng từ diễn tả mức độ nhẹ với nghĩa là hơi, khá.

2/ really/ so/ quite/ rather (adv)

Các từ này diễn tả sắc thái mạnh hơn so với pretty/ fairly và có nghĩa là rất, thực sự. Tuy nhiên ở Mỹ, người ta thường sử dụng reallyso chứ không sử dụng rather theo nghĩa này.

3/ very/ much/ greatly

Very much có nghĩa là rất, rất nhiều, được dùng để nhấn mạnh tính từ đứng sau chúng.

Khi cần bổ nghĩa cho động từ, chúng ta không thể dùng very mà phải dùng very much.

greatly là cách diễn đạt trang trọng với nghĩa rất, rất nhiều. 

Ví dụ: She is greatly admired: Cô ấy được ngưỡng mộ lắm.

Ở đây câu sẽ có sắc thái trang trọng hơn so với She is very admired.

4/ extremely/ tremendously (adv)

 

Hai từ này được sử dụng để diễn tả mức độ mạnh hơn so với very, có thể dịch là cực kỳ, vô cùng.

Một số câu ví dụ:

Đọc thêm cuốn Nuance - 50 sắc thái của từ do Gamma phát hành để giải mã nuance (sắc thái) của từ vựng tiếng Anh, từ đó giúp bạn dùng từ linh hoạt, đúng ngữ cảnh, tình huống và nhờ thế, giao tiếp tiếng Anh tinh tế và tự nhiên hơn.

Nuance - thêm sắc màu cho tiếng Anh của bạn!

GAMMA đem tới các sản phẩm học ngôn ngữ hữu ích và có chất lượng, với các dòng sản phẩm chính gồm: Gamma Test-prep, Gamma Junior (sách tiếng Anh cho học sinh phổ thông). Gamma Gen (sách từ vựng - ngữ pháp, tiếng Anh công sở)...
Tags: