3 cách thành lập Tính từ ghép trong tiếng Anh
3 cách thành lập Tính từ ghép trong tiếng Anh
Tính từ ghép (Compound Adjectives) được hình thành từ hai hay nhiều từ ghép lại với nhau, giữa chúng thường có dấu “-”.
Perfect English Grammar: Tất Tần Tật Về Ngữ Pháp Tiếng Anh
(9 lượt)

Có ba cách thành lập tính từ ghép, gồm:

Cách 1: Adjective + Noun
 • a blue-eyed girl = a girl that has blue eyes: cô bé có đôi mắt xanh lam
 • old-fashioned clothes = clothes which are old-fashioned: quần áo lỗi mốt
 • high-quality products = products with high quality: sản phẩm có chất lượng cao
 • low-calorie food = food with low calories: thực phẩm có hàm lượng ca-lo thấp
Cách 2: Noun + Adjective
 • a sugar-free chewing gum = a chewing gum which is free from sugar: kẹo cao su không đường
 • user-friendly programs = programs that are easy for people to use or understand: chương trình thân thiện với người dùng (dễ dùng hoặc dễ hiểu)
 • a world-famous singer = a singer who is famous all over the world: ca sĩ nổi tiếng thế giới
 • a smoke-free restaurant = a restaurant where smoking is not allowed: nhà hàng không cho phép hút thuốc
 • a brand-new phone = a phone which is completely new: chiếc điện thoại mới toanh
Cách 3: Number + Noun
 • a fifty-page book = a book that has fifty pages: một cuốn sách dày 50 trang
 • a four-year-old boy = a boy who is four years old: một bé trai 4 tuổi
 • a two-hour meeting = a meeting that lasts two hours: cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ
 • a sixty-foot tower = a tower which is sixty feet high: tòa tháp cao 60 foot (đơn vị đo)
 • a five-star hotel = a hotel with five stars: khách sạn 5 sao
 • a twenty-five-storey apartment = an apartment that has twenty-five storeys: tòa chung cư có 25 tầng

Lưu ý: Danh từ trong cụm tính từ ghép cũng được coi là một tính từ nên dù trước nó có số đếm thì ta vẫn giữ nguyên dạng số ít, không thể chuyển sang dạng số nhiều.

—-------------

“Ăn dặm tiếng Anh” Perfect English Grammar - cuốn sách gói gọn tất tần tật về ngữ pháp Tiếng Anh. Sách hệ thống quy tắc ngữ pháp bằng bản đồ tư duy, trình bày ngắn gọn, dễ hiểu kèm giải thích rõ ràng và minh họa sinh động.

Tags: