Những mẫu câu hữu ích khi phân tích số liệu trong báo cáo tiếng Anh
Những mẫu câu hữu ích khi phân tích số liệu trong báo cáo tiếng Anh
Một phần không thể thiếu trong báo cáo là số liệu và thống kê. Cần lưu ý rằng dù bạn đã chèn các số liệu vào sơ đồ, bảng biểu và bản báo cáo thì phần giải thích chính vẫn phải được viết thành câu.
Dưới đây, Thursday with Gamma sẽ hướng dẫn bạn các cách diễn dạt để giải thích ngắn gọn khi phân tích số liệu trong bản báo cáo bằng tiếng Anh.

Để nhấn mạnh các động từ trên, chúng ta có thể sử dụng nhiều trạng từ thể hiện mức độ như: steadily (ổn định), gradually (dần dần), slowly (chậm), slightly (nhẹ), suddenly (bất ngờ), significantly (đáng kể), sharply (mạnh), steeply (nhanh chóng, tăng vọt), dramatically (đột ngột).

  • Our sales volume is increasing steadily: Khối lượng hàng bán ra của chúng ta đang tăng ổn định. 
  • Export sale revenue rose significantly: Doanh thu từ hàng xuất khẩu tăng đáng kể.

 

 Nếu số liệu thay đổi không ổn định, bạn có thể dùng các từ/cụm như trên. 

  • Stock prices are fluctuaring: Giá cổ phiếu đang dao động.
  • The KOSPI index is showing ups and downs: Chỉ số KOSPI lên xuống không ổn định.
  • Stock prices roller-coastered last week: Giá cổ phiếu tuần trước lúc tăng lúc giảm.

 

Các cụm từ/cụm từ ở trên được dùng khi số liệu giữ ở mức nhất định

  • Due to the recession, our sales stand at last year’s level: Do suy thoái kinh tế, doanh số của chúng ta duy trì bằng mức năm ngoái.
  • Economic growth now stands at 4 percent: Tăng trưởng kinh tế hiện duy trì ở mức 4%.
  • Sales have stabilized this quarter: Doanh số giữ nguyên trong quý này.

—--------------------------------

Tìm đọc thêm các mẫu câu tiếng Anh hữu ích cho việc soạn thảo văn bản trong công việc với cuốn English Business Writing – Viết ư? Chuyện nhỏ do GAMMA phát hành.

GAMMA đem tới các sản phẩm học ngôn ngữ hữu ích và có chất lượng, với các dòng sản phẩm chính gồm: Gamma Test-prep, Gamma Junior (sách tiếng Anh cho học sinh phổ thông). Gamma Gen (sách từ vựng - ngữ pháp, tiếng Anh công sở)...

Mỗi tuần, GAMMA hẹn bạn vào ngày Năm trong chuyên mục THURSDAY WITH GAMMA với những tips học tiếng Anh siêu ngắn - siêu dễ.

 

 

 

 

Tags: