Vài năm về trước, tôi là một người luôn tự nghiêm trọng hoá vấn đề. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc khi cứ luôn buồn phiền vì những điều quá...
08.04.2019