9: Tổng kết

Sex không chỉ là một hoạt động giải trí hoặc một phương tiện để sinh sản. Thay vào đó, nó là một tập hợp các hành vi, một số do gen quy định và một số bắt nguồn từ sự lựa chọn phản tiến hóa dường như kỳ quặc của chúng ta, những hành vi này cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về sự tiến hóa, xã hội của chúng ta và sự vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn.

 

Gợi ý đọc thêm: Tình dục thuở hồng hoang của Christopher Ryan Cacilda Jethá. Tình dục thuở hồng hoang lập luận rằng sự lý tưởng hóa của hình thức một vợ một chồng trong xã hội phương Tây về cơ bản không phù hợp với bản chất con người. Cuốn sách là lời giải thích thuyết phục cho bản chất bừa bãi trong quan hệ tình dục của chúng ta bằng cách khám phá lịch sử và sự tiến hóa của tình dục con người, tập trung chủ yếu vào tổ tiên loài linh trưởng của chúng ta và việc phát minh ra nông nghiệp. Với lập luận rằng cái nhìn méo mó của chúng ta về tình dục làm suy giảm sức khỏe và khiến chúng ta không thể hạnh phúc, Tình dục thuở hồng hoang chỉ ra cách nhìn đơn giản hơn với vấn đề quan hệ tình dục có thể có lợi cho các mối quan hệ cá nhân và xã hội nói chung như thế nào.

Cảm ơn bản dịch của Sách Lược

Bản gốc: Blinkist