Đọc vị người lạ- Talking to strangers (Malcom Gladwell)

Tác giả : Malcolm Gladwell

(1 lượt đánh giá)

Trong cuốn sách này, Malcom Gladwell cung cấp cho độc giả thông tin: Con người không được trang bị đầy đủ để hiểu người lạ. Chúng ta cho rằng mọi người thường nói sự thật; vì vậy chúng ta có thể phát hiện ra khi có người nói dối, đồng thời có thể đánh giá người lạ dựa trên một ít thông tin. Kết quả của sự tự tin không đúng chỗ này là chúng ta không đầu tư đủ thời gian và sự kiên nhẫn để thực sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

Chúng ta thường tưởng rằng mình … biết nhìn người, có thể đánh giá được cảm xúc, thái độ của người khác. Tuy nhiên, tác giả chứng minh cho ta thấy … chúng ta không giỏi nhìn người như mình nghĩ, đến cả nhân viên CIA vẫn bị gián điệp lừa như thường.

Chúng ta sử dụng trực giác của mình liên tục – đặc biệt là khi nói chuyện với người lạ. Đôi khi, bản năng của chúng ta rất hữu ích. Nhưng chúng cũng có thể phản ánh tất cả các định kiến. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được khi nào nên và khi nào không nên tin vào trực giác của mình.

“Chúng ta sẽ không bao giờ biết toàn bộ sự thật,” ông viết, “Cách thích hợp để nói chuyện với người lạ là thận trọng và khiêm tốn ”. Và một lần nữa ông nhắc lại: "Điều cần thiết ở chúng ta là sự kiềm chế và khiêm tốn."

Tags: