Câu chuyện nghệ thuật (E.H. Grombich)

Tác giả : E. H. Grombrich

(0 lượt đánh giá)

Câu Chuyện Nghệ Thuật (The Story of Art E.H. Grombrich) được in lần đầu năm 1950 và trong 70 năm qua, tác phẩm được dịch ra gần 30 thứ tiếng và hơn 8 triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới. Điều đó khiến tác phẩm trở thành cuốn sách nghệ thuật bán chạy nhất mọi thời đại.

Tags: