60 trích dẫn sâu sắc của Friedrich Nietzsche về tình yêu, đức tin và sự thật
60 trích dẫn sâu sắc của Friedrich Nietzsche về tình yêu, đức tin và sự thật
Nietzsche là một nhà phê bình văn hóa, nhà tiểu luận và triết gia người Đức. Ông nổi tiếng với những lời chỉ trích không khoan nhượng đối với tôn giáo và đạo đức truyền thống châu Âu. Các tác phẩm của ông đã ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng sâu sắc của thế kỷ 20. Sau đây là 60 câu nói của Friedrich Nietzsche để bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về tình yêu, đức tin và sự thật. 

1/ “One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.”

Tạm dịch: Một người có sự hỗn loạn trong nội tại mới có thể trở thành ngôi sao sáng chói. 

 

2/ “Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders.”

Tạm dịch: Cái phúc của những người đãng trí là họ nhận được những kết quả tốt ngay cả khi hay mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. 

 

3/ “Perhaps I know best why it is man alone who laughs; he alone suffers so deeply that he had to invent laughter.”

Tạm dịch: Có lẽ tôi là người rõ nhất vì sao con người ta cười; bởi lẽ người ta đau khổ đến phức phải phát minh ra tiếng cười. 

 

4/ “There is not enough love and goodness in the world to permit giving any of it away to imaginary beings.”

Tạm dịch: Thế gian này không đủ tình yêu và lòng tốt để trao tặng, dù chỉ là một chút, cho những sinh vật tưởng tượng. 

 

5/ “That which is done out of love is always beyond good and evil.”

Tạm dịch: Những gì được thực hiện vì tình yêu luôn vượt xa thiện và ác.

 

6/ “In truth, there was only one Christian and he died on the cross.”

Tạm dịch: Sự thật là chỉ có một Cơ Đốc nhân và ông đã chết trên thập tự giá.

 

7/ “All things are subject to interpretation. Whichever interpretation prevails at a given time is a function of power and not truth.”

Tạm dịch: Tất cả mọi thứ đều có thể được giải thích. Bất kỳ cách giải thích nào chiếm ưu thế tại một thời điểm nhất định đều là do quyền lực, chứ không phải đó là sự thật.

 

8/ “One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.”

Tạm dịch: Ta phải giữ chặt trái tim mình; vì nếu buông bỏ nó, ta cũng sẽ không kiểm soát được cái đầu. 

 

9/ “A good writer possesses not only his own spirit but also the spirit of his friends.”

Tạm dịch: Một nhà văn giỏi không chỉ mang tinh thần của mình, mà còn cả tinh thần của bạn bè.

 

10/ “There are two different types of people in the world, those who want to know, and those who want to believe.”

Tạm dịch: Trên thế giới có hai loại người khác nhau, những người muốn biết và những người muốn tin.

 

11/ “All truly great thoughts are conceived while walking.”

Tạm dịch: Tất cả những suy nghĩ thực sự vĩ đại đều được hình thành trong khi đi bộ.

 

12/ “Be careful, lest in casting out your demon you exorcise the best thing in you.”

Tạm dịch: Hãy cẩn thận, kẻo khi đuổi con quỷ đi, bạn sẽ xua đuổi điều tốt đẹp nhất trong mình.

 

13/ “We have art in order not to die of the truth.”

Tạm dịch: Chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.

 

14/ “Beware that, when fighting monsters, you yourself do not become a monster… for when you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.”

Tạm dịch: Cần lưu ý rằng, khi chiến đấu với quái vật, bản thân bạn sẽ không trở thành quái vật… vì khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn.

 

15/ “There are no beautiful surfaces without a terrible depth.”

Tạm dịch: Bề mặt bóng bẩy nào cũng ẩn chứa những vết nứt khủng khiếp. 

 

16/ “The true man wants two things: danger and play. For that reason, he wants woman, as the most dangerous plaything.”

Tạm dịch: Đàn ông thường thích 2 điều: sự nguy hiểm và vui chơi. Vì lý do đó, anh ta muốn phụ nữ như một món đồ chơi nguy hiểm nhất.

 

17/ “A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything.”

Tạm dịch: Một cuộc tản bộ tình cờ qua nhà thương điên sẽ cho bạn thấy đức tin không chứng minh được điều gì.

 

18/ “A thinker sees his own actions as experiments and questions–as attempts to find out something. Success and failure are for him answers above all.”

Tạm dịch: Một người hay suy nghĩ coi hành động của mình là những thử nghiệm và những câu hỏi như những nỗ lực để tìm ra điều gì đó. Thành công và thất bại đối với anh là câu trả lời trên hết.

 

19/ “I would believe only in a God that knows how to dance.”

Tạm dịch: Tôi sẽ chỉ tin vào một vị Chúa biết khiêu vũ.

 

20/ “I am a forest, and a night of dark trees: but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses.”

Tạm dịch: Ta là khu rừng, là đêm tối của cây cối; nhưng kẻ không sợ bóng tối của ta, sẽ tìm thấy những bờ đầy hoa hồng dưới những cây bách của ta.” 

 

21/ “The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.”

Tạm dịch: Càng bay cao, ta trông càng nhỏ bé hơn đối với những người không thể bay cao. 

 

22/ “Faith: not wanting to know what the truth is.”

Tạm dịch: Đức tin, có nghĩa là không muốn biết sự thật là gi. 

 

23/ “The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.”

Tạm dịch: Ý nghĩ tự sát là một niềm an ủi lớn lao: nhờ nó mà người ta vượt qua được nhiều đêm đen.

 

24/ “Thoughts are the shadows of our feelings — always darker, emptier and simpler.”

Tạm dịch: Suy nghĩ là cái bóng của cảm xúc, nó luôn đen tối hơn, trống rỗng hơn và đơn giản hơn.

 

25/ “Every deep thinker is more afraid of being understood than of being misunderstood.”

Tạm dịch: Những người có tư duy sâu sắc đều sợ được hiểu hơn là bị hiểu lầm.

 

26/ “Is man merely a mistake of God’s? Or God merely a mistake of man?”

Tạm dịch: Có phải con người chỉ là một sai lầm của Chúa? Hay Chúa là sai lầm của con người?

 

27/ “The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently.”

Tạm dịch: Cách chắc chắn nhất để làm hỏng một thanh niên là hướng dẫn cậu ta tôn trọng những người có suy nghĩ giống nhau hơn những người có suy nghĩ khác biệt. 

 

28/ “Man is the cruelest animal.”

Tạm dịch: Con người là động vật tàn ác nhất.

 

29/ “The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time.”

Tạm dịch: Ưu điểm của trí nhớ kém là người ta có thể tận hưởng nhiều lần những điều tốt đẹp như thể đó là lần đầu tiên.

 

30/ “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.”

Tạm dịch: Ở cá nhân, sự điên rồ là rất hiếm; nhưng trong các nhóm, đảng phái, quốc gia và thời đại thì đó là quy luật.

 

31/ “No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone.”

Tạm dịch: Không ai ngoài chính bạn mới có thể xây cho mình cây cầu giúp bạn băng qua dòng đời. 

 

32/ “The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.”

Tạm dịch: Con rắn nào không lột da thì sẽ chết. Tương tự vậy, tư duy bị ngăn cản thay đổi thì không còn là tư duy nữa.

 

33/ “When we are tired, we are attacked by ideas we conquered long ago.”

Tạm dịch: Khi mệt mỏi, chúng ta bị tấn công bởi những ý tưởng mà chúng ta đã chinh phục được từ lâu. 

 

34/ “I cannot believe in a God who wants to be praised all the time.”

Tạm dịch: Tôi không thể tin vào một vị Chúa lúc nào cũng muốn được ca tụng.

 

35/ “We should consider every day lost on which we have not danced at least once.”

Tạm dịch: Chúng ta đã phí hoài một ngày nếu ngày đó chúng ta không khiêu vũ ít nhất một lần.

 

36/ “He who has a why to live for can bear almost any how.”

Tạm dịch: Người có lý do để sống có thể chịu đựng được hầu hết mọi khó khăn.

 

37/ “The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.”

Tạm dịch: Người có tri thức không những phải yêu kẻ thù mà còn phải ghét bạn bè. 

 

38/ “There are no facts, only interpretations.”

Tạm dịch: Không có sự thật nào cả, chỉ có những diễn giải.

 

39/ “In heaven, all the interesting people are missing.”

Tạm dịch: Trên thiên đường, tất cả những người thú vị đều vắng mặt.

 

40/ “Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”

Tạm dịch: Đôi khi người ta không muốn nghe sự thật vì họ không muốn ảo tưởng của mình bị phá hủy.

 

41/ “You must have chaos within you to give birth to a dancing star.”

Tạm dịch: Bạn phải có sự hỗn loạn bên trong mới sinh ra được một ngôi sao khiêu vũ.

 

42/ “You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.”

Tạm dịch: Bạn có cách của bạn. Tôi có cách của tôi. Về phần con đường đúng đắn thì con đường đúng đắn và con đường duy nhất, không tồn tại.

 

43/ “Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.”

Tạm dịch: Bất cứ ai chiến đấu với quái vật phải đảm bảo rằng trong quá trình đó mình không trở thành quái vật. Và nếu bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.

 

44/ “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”

Tạm dịch: Luôn có sự điên rồ trong tình yêu. Nhưng luôn có lý do nào đó cho sự điên rồ ấy.

 

45/ “It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them!”

Tạm dịch: Thật khó để nhớ ý kiến ​​của tôi mà không nhớ lý do tôi đưa ra ý kiến ​​đó!

 

46/ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

Tạm dịch: Những người được nhìn thấy đang khiêu vũ bị những người không thể cảm thụ âm nhạc cho là điên rồ.

 

47/ “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”

Tạm dịch: Tôi không buồn vì bạn đã nói dối tôi, tôi buồn vì từ giờ trở đi tôi không thể tin bạn. 

 

48/ “That which does not kill us makes us stronger.”

Tạm dịch: Điều gì không giết được chúng ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.

 

49/ “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

Tạm dịch: Không phải thiếu tình yêu mà là thiếu tình bạn mới khiến hôn nhân không hạnh phúc.

 

50/ “Without music, life would be a mistake.”

Tạm dịch: Cuộc sống sẽ là một sai lầm nếu không có âm nhạc.

 

51/ “The most perfidious way of harming a cause consists of defending it deliberately with faulty arguments.”

Tạm dịch: Cách nguy hiểm nhất để làm tổn hại một chính nghĩa là cố tình bảo vệ nó bằng những lập luận sai lầm.

 

52/ “I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and the impossible.”

Tạm dịch: Tôi biết không có mục đích sống nào tốt hơn là hy sinh để đạt được điều vĩ đại và làm những điều không thể.

 

53/ “There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy.”

Tạm dịch: Trong cơ thể bạn có nhiều sự khôn ngoan hơn là trong triết lý sâu sắc của bạn. 

 

54/ “Hope, in reality, is the worst of all evils because it prolongs the torments of man.”

Tạm dịch: Thực ra, hy vọng là tệ nạn tệ hại nhất vì nó kéo dài nỗi thống khổ của con người. 

 

55/ “He who would learn to fly one day must first learn to walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

Tạm dịch: Nếu muốn học bay, người ta phải học cách đi, chạy, leo trèo và khiêu vũ; người ta không thể cứ thế mà biết bay.

 

56/ “After coming into contact with a religious man I always feel I must wash my hands.”

Tạm dịch: Sau khi tiếp xúc với một người có đạo, tôi luôn cảm thấy mình phải rửa tay.

 

57/ “A thought, even a possibility, can shatter and transform us.”

Tạm dịch: Một ý nghĩ, dù chỉ là tiềm tàng, cũng có thể làm tan nát và biến đổi chúng ta.

 

58/ “Today as always, men fall into two groups: slaves and free men. Whoever does not have two-thirds of his day for himself, is a slave, whatever he may be: a statesman, a businessman, an official, or a scholar.”

Tạm dịch: Ngày nay cũng như mọi khi, đàn ông được chia thành hai nhóm: nô lệ và người tự do. Bất cứ ai không có hai phần ba thời gian trong ngày cho riêng mình, đều là nô lệ, bất kể anh ta là ai: một chính khách, một doanh nhân, một quan chức hay một học giả.”

 

59/ “Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love.”

Tạm dịch: Cuối cùng, điều mà chúng ta yêu là sự khao khát, chứ không phải điều chúng ta mong muốn.

 

60/ “The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.”

Tạm dịch: Người cô đơn đưa tay ra quá nhanh với bất cứ ai mà người đó gặp.

- Trạm Đọc

- Tham khảo Insight State

 

Tags: