10 tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam được tái bản
10 tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam được tái bản
Những Tác phẩm văn học tiêu biểu này mang tên tuổi của các tác giả văn học Việt Nam nổi tiếng một thời như: Nguyễn Huy Tưởng, Đoàn Giỏi, Nguyễn Hồng, Trần Đăng Khoa .. và gắn bó với các họa sĩ chuyên vẽ bìa sách cho văn học như: Nguyễn Bích, Ngô Mạnh Lân, Phan Cẩm Thượng, Lương Xuân Đoàn, Đoàn Hồng, Nguyễn Công Hoan...

NXB Kim Đồng vừa tái bản 10 tác phẩm văn học tiêu biểu của nền văn học Việt Nam để giới thiệu đến độc giả cả nước. 

Những Tác phẩm văn học tiêu biểu này mang tên tuổi của các tác giả văn học Việt Nam nổi tiếng một thời như: Nguyễn Huy Tưởng, Đoàn Giỏi, Nguyễn Hồng, Trần Đăng Khoa ..  và gắn bó với các họa sĩ chuyên vẽ bìa sách cho văn học như: Nguyễn Bích, Ngô Mạnh Lân, Phan Cẩm Thượng, Lương Xuân Đoàn, Đoàn Hồng, Nguyễn Công Hoan...

Những tác phẩm văn học tiêu biểu Việt Nam được tái bản bao gồm: 

_ Tiểu thuyết lịch sử “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” của tác giả Nguyễn Huy Tưởng và 

   “Sừng rượu thề” của Nghiêm Đa Văn

_ Tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi,

_ Tập thơ ‘Góc sân và khoảng trời” của nhà thơ Trần Đăng Khoa

_ Tiểu thuyết “Bỉ vỏ” của Nguyên Hồng,

_ Tập tùy bút “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, 

_ 2 truyện dài “Đợi mặt trời’ của Phạm Ngọc Tiến và “Bỏ trốn” của Phan Thị Thanh

   Nhàn 

_ Tiểu thuyết “Rô-bin-xơn Cơ-ru-xô” của Daniel Defoe, “Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ” của Mark Twain 

“Tủ sách vàng” - được đông đảo bạn bè tìm mua, của NXB Kim Đồng ra đời năm 1995 với mục đích tuyển chọn những tác phẩm văn học xuất sắc của các tác giả Việt Nam và các tác giả ngoài nước để giới thiệu cho độc giả nhí tại Việt Nam.

Tags: